ZINYAMA - ANIMAUX - ANIMALS

Shimaore Français English
  1. Zinyama nyeha - Les Animaux sauvages - Wild animals
djakwe (madjakwe)singemonkey / ape
dremelachauve-sourisbat
dzianyindricaméléonchameleon
fungacivette, rassecivet (cat)
kamatrindrigeckogecko
kasangwegeckogecko
kombamakilemur
kowa (makowa)escargotsnail
landratangue / hérissontanrec / hedgehog
mbwa nyehachacaljackal
ndovuéléphantelephant
ndremaroussetteflying-fox
ndremawiliroussetteflying-fox
ngamiachameaucamel
ngizi / ngwizilézardlizard
nyohaserpentsnake
puhu (mavuhu)ratrat
puruku nyehaphacochèrewarthog
shikwetse (zi-)sourismouse
shinyama (zinyama)animalanimal
shitasingemonkey
shiwatrotro (zi-)grenouillefrog
simbalionlion
sunguralièvrehare
tarundrucaméléonchameleon
trutri (marutri)souris / mulotmouse (mice)
vwaicrocodilecrocodile